Kleuteronderwijs


Algemene informatie over kleuter bijscholingen

Allochtone ouders betrekken bij het onderwijs

Autisme / ADHD

Belonen en straffen: gebruiken of vermijden?

Beroepsprofiel & competenties van de leraar

Bewegings-, concentratie- en ontspanningstussendoortjes doelbewust gebruiken in de klas

Bewegingspedagogiek Veronica Sherborne

Communicatie en communicatieoefeningen

Communicatievaardigheden, specifiek naar oudercontacten toe.

Contractwerk: Introductie en/of uitbreidingssessie

Dyslectisch…en dan?!

Een individueel curriculum (als antwoord op leerzorgniveau III?)

Freinettechnieken: kringgesprekken in het lager onderwijs

Freinettechnieken: onderzoek in het lager en in het kleuteronderwijs

Geestelijke gezondheid (bij leerkrachten)

Het gebruik van onderlinge kindermassage als mogelijke oplossing voor pesten, onrust, stress .. inde klas

Het pedagogisch project van het GO in actie

Hoeken- en contractwerk bij kleuters

Implementatie van de ' Verteltafel '

Implementatie van het nieuwe leerplan Nederlands

Individuele coaching bij het opstarten/ontwikkelen van de leerlingenbegeleiding binnen de school.

Interactiewijzer bij kleuters en onderbouw lager onderwijs

Kindertekeningen als communicatiekanaal voor emotionele problemen

Kindvolgsysteem in de kleuterklas

Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong, hoogbegaafde kinderen?

Leeratmosfeer, schooluitstraling en klasinrichting

Leerplanimplementatie muzische vorming

Leren in een krachtige leeromgeving

Mediatraining

Mindfulness voor kinderen op de basisschool

POP-SECRET: de geheimen van de kracht van poppen

Samenwerking en acrobatie

Schoolbeleid inzake leer- en ontwikkelingsstoornissen

Stemcoaching

Stress bij kinderen

Teambuilding

Tussen idealisme en realiteit

Tweede taal op school vanaf de kleuterklassen

Zelfzorg

Zet je hersenen in werking