Kwaliteitslabel


HOOGGEKWALIFICEERDE DOCENTEN MET EEN PAK ERVARING!!!
 
 ELK AANBOD VAN DE VZW MEESTERWERK ZAL IN EEN ZO RUIM MOGELIJKE ZIN AAN VOLGENDE ZEVEN KWALITEITSKENMERKEN VOLDOEN:

  1. De aangeboden inhoud dient uiteindelijk de leerling te bereiken: het aanbod genereert positieve verwachtingen bij leerkrachten over de effecten van hun onderwijs en de mogelijkheden van al hun leerlingen.
  2. De gekozen werkvorm is steeds interactief en biedt de ruimste kansen voor de inbreng van de cursist .
  3. Elk aanbod voorziet kansen om de cursist aan te zetten het geleerde in het eigen schoolteam te introduceren.
  4. Elke docent confronteert bij het vormgeven van het aanbod recente wetenschappelijke gegevens met eigen inzichten en ervaringen.
  5. Het aanbod wordt vooraf zo mogelijk uitgetest met een proefgroep.
  6. Elke docent voorziet een fase waarin het aangebodene (inhoud, materiaal)open wordt besproken, gericht op bruikbaarheid, haalbaarheid en bevestiging voor mogelijke zinvolle verbetering van het leren en het onderwijzen.
  7. Elke docent zorgt voor een ondersteunende tekst op leerkrachtenmaat: de tekst bevat vooral concrete aanwijzingen hoe het lesgeven en het leren verbeterd kunnen worden én op schoolleidermaat: o.a. meetbare doelen om tot een meer prestatiegerichte cultuur te komen.